Odluka o imenovanju zapovjednika JVP Ilok

KLASA: 214-01/20-01/02
UR. BROJ: 2196/02-01-20-7
Ilok, 30. prosinca 2020. godine

Na temelju ćlanka 34. stavka 2. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19) i ćlanka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), na prijedloga Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Ilok od 03. ožujka 2020. god., uz Suglasnost Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije Br: 21/20 od 30.12.2020., Gradonačelnica Grada Iloka donosi:

ODLUKU o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ilok

Članak 1.

Za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ilok imenuje se IVICA BOŠNJAK, struć.spec.ing.sec., OIB: 09346352082, iz Iloka, Hercegovaćka 11.

Članak 2.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Ilok imenuje se na mandat od pet (5) godina.

Mandat iz stavka 1. ovog ćlanka je zapoćeo Odlukom o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ilok KLASA: 214-01/20-01/02 UR. BROJ: 2196/02-01-20-4 od 03. travnja 2020. godine uz Suglasnost Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije Br: 04/20 od 25.03.2020.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Iloka.

Preuzmite dokumente:

Bookmark the permalink.

Odgovori