Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području grada Iloka

KLASA: 421-01/21-01/01
URBROJ: 2196/02-01-21-1
Ilok, 04. veljače 2021. godine

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20) i članka 9. Programa sufinanciranja obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA FASADA STAMBENIH JEDINICA NA PODRUČJU GRADA ILOKA

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja fasada (ulična strana) stambenih jedinica na području grada Iloka za 2021. godinu.

Preuzmite dokumente poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.