Jednostavna nabava – pružanje usluga kontrole i suzbijanja komaraca

KLASA: 406-09/21-01/05
URBROJ: 2196/02-01-21-02
U Iloku, 03.02.2021. godine

POZIV NA PODNOŠENJE PONUDA

Predmet nabave je pružanje usluga kontrole i suzbijanja komaraca

Predmet nabave je pružanje usluga kontrole i suzbijanja komaraca. Usluga suzbijanja komaraca na području Grada Iloka sastoji se od larvicidnog tretmana i adulticidnog tretmana. Larvicidni tretman će se obavljati na određenim područjima na području Grada Iloka.

Potencijalna legla ličinki komaraca na području Grada Iloka su iskazana u ha, a koja utječu na populaciju komaraca u Gradu. Suzbijanje odraslih komaraca (adulticidni tretman) provoditi će se na 700 ha na području Grada Iloka, na 200 ha izvan naseljenih naselja i na zelenom pojasu uz rijeku Dunav.

Sve usluge obavljati će se sukladno uputama monitoringa i prema potrebama naručitelja.

Nadzor nad obavljanjem usluga provodi se sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Odabrani ponuditelj dužan je osigurati praćenje kretanja svih vozila i osoba tijekom izvršenja zadanih naloga putem GPS uređaja te dostaviti izvješća naručitelju.

Preuzmite dokument poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.