16. E-sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/21-01/03
URBROJ: 2196/02-02-21-1
Ilok, 15. veljače 2021. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br. 2/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

16. e-sjednicu

Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan

 

23. veljače (utorak) 2021. god. u 13,00 sati

 

Sjednica će se održati elektroničkim putem.

 

Vijećnik se može izjasniti za svaku točku dnevnog reda dostavom obrasca glasanja putem maila tatjana.faletar@ilok.hr do 23. veljače (utorak) 2021. god. u 13,00 sati. Vijećnik će se ubrojiti prilikom utvrđivanja kvoruma, a dani glas prilikom utvrđivanja rezultata za svaku pojedinu točku dnevnog reda.

OBRAZAC ZA GLASANJE – 16. GV

Vijećnik koji nema tu mogućnost obvezan je dostaviti pisano izjašnjavanje na prijedlog akta do navedenog roka.

  • Usvajanje dnevnog reda

DNEVNI RED:

  1. Prijedlog za donošenje Odluke o pristupanju izmjeni/dopuni Statuta Grada Iloka

Prijedlog Gradskom vijeću

Prijedlog za donošenje Odluke o pristupanju izmjena-dopuna Statuta Grada Iloka

Odluka o pristupanju promjeni Statuta Grada Iloka i Obrazloženje

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

  1. Prijedlog za donošenje Statutarne odluke o izmjeni/dopuni Statuta Grada Iloka

Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka 2021

Prijedlog akta za donošenje

Prijedlog za donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka

PROČIŠĆENI TEKST Statut Grada Iloka 11.3.2020

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i podr (reg) samoupravi NN 144-2020

Zakon o lokalnoj i područnoj

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

  1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka

Odluka o izmjenama poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka i Obrazloženje

Prijedlozi akata

PROČIŠĆENI TEKST POSLOVNIKA GR. VIJEĆA GRADA ILOKA – 3.8.2020

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

  1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja-ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok i Obrazloženje

Prijedlozi akata

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

  1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova

Dostava prijedloga

ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete

Opći uvjeti Ilok

Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

  1. Obavijesti i prijedlozi

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Filip Petrik

Tagged . Bookmark the permalink.

Odgovori