Nabava usluge proizvodnje i emitiranja radijskog sadržaja o događanjima na području Grada Iloka

Opis predmeta nabave

Proizvodnje i emitiranja radijskog sadržaja o događanjima na području Grada Iloka, u svrhu arhiviranja istog, u svrhu javnog informiranja, kao i promocije, izvješća i obavijesti o radu gradske uprave i radu predstavničkog tijela Gradskog vijeća Grada Iloka.

Trajanje projekta je do 31. prosinca 2021. godine.

Tehničke specifikacije/opis posla

Proizvodnje i emitiranja radijskog sadržaja o događanjima na području Grada Iloka, u svrhu arhiviranja istog, u svrhu javnog informiranja, kao i promocije, izvješća i obavijesti o radu gradske uprave i radu predstavničkog tijela Gradskog vijeća Grada Iloka. Navedeni prilozi pohranit će se u arhivi Radio Iloka radi budućeg korištenja, te naručitelju temeljem ovog Ugovora, pripada pravo sukladno njegovim potrebama za vođenje vlastite arhive, te za potrebe vlastite prezentacije, tijekom ugovorenog razdoblja, zatražiti mjesečnu dostavu uz račun navedenih materijala u svrhu što vjernijeg dokumentiranja jednog dijela povijesti Naručitelja (koje se odnosi na ugovoreno razdoblje) kao i promidžbe Grada i rada predstavničkog tijela.

Količina predmeta nabave

U troškovniku.

Mjesto i trajanje pružanja usluge

Odabrani ponuditelj će koristiti svoje resurse za sve zahtijevane stavke sukladno Troškovniku i izvršiti ih o svom trošku, a na adresu Naručitelja.

Rok za pružanje usluga počinje teći dan nakon obostranog potpisivanja ugovora.

Preuzmite dokument nabave:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.