17. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/21-01/04
URBROJ: 2196/02-02-21-1
Ilok, 10. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik” Grada Iloka br. 2/20, 2/21) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka
za dan

15.    ožujka (ponedjeljak) 2021. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok,      Trg Nikole Iločkog 2

Ukoliko vijećnik nije u mogućnosti doći na sjednicu može se izjasniti za svaku točku dnevnog reda dostavom obrasca glasanja putem maila tatjana.faletar@ilok.hr do 15. ožujka (ponedjeljak) 2021. god. u 14,00 sati. Vijećnik će se ubrojiti prilikom utvrđivanja kvoruma, a dani glas prilikom utvrdivanja rezultata za svaku pojedinu točku dnevnog reda.

Vijećnik koji nema tu mogućnost obvezan je dostaviti pisano izjašnjavanje na prijedlog akta do navedenog roka.

OBRAZAC ZA GLASANJE 17. GV

 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka – 15. sjednica GVa
 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 16. e sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka – 16. e-sjednica GVa
 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 2. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Usvajanje dnevnog reda – 2. izvanredna sjednica GVa

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području i području aglomeracije Grada Iloka

Odluka o izmjeni Odluke za razvoj na vodoopskrbnom području aglomeracije Grada Iloka

Prijedlog materijala-naknada za razvoj na vodoopskrbnom području i području aglomeracija Grada Iloka

Izvjestitelj: Joško Radanović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Iloka

Odluka o raspisivanju javnog natjecaja za zakup poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu Republike Hrvatske

Prijedlog materijala-Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Iloka

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Izvjestitelj: Ivana Arambašić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Iloka Izvjestitelj: Ivana Arambašić, predstavnik Odbora za izbor i imenovanja

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Iloka

Prijedlog materijala -Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada iloka

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med Odbor za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok 2” u Iloku od 10. siječnja 2019. god.

Prijedlog materijala-odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta

Prijedlog odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja

Izvjestitelj: Ivana Arambašić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o poništenju Odluka o odabiru najbolje ponude najavnom natječaju za zakup građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok 2” u Iloku

Prijedlog materijala-Odluka o poništenju Odluka o odabiru najbolje ponude ba Javnom natječaju za zakup

Prijedlog odluke o poništenju Odluka o odabiru

Izvjestitelj: Ivana Arambašić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskim građevinama u vlasništvu Grada Iloka Izvjestitelj: Silvija Dološić

Odluka o načinu i korištenju sportskim građevinama u vlasništvu Grada Iloka

Prijedlog materijala-Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskim građevinama

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu

Grad Ilok-Prve izmjene i dopune 2021

JVP- prijedlog rebalansa 2021

Prijedlog materijala

Vrtić-Kopija I Rebalans FP 2021-radni dio

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa potpora gospodarstvu na području Grada Iloka za 2021. god.

Prijedlog materijala-Program potpora gospodarstvu na području Grada iloka za 2021.g.

Prijedlog za usvajanje Programa potpora GOSPODARSTVU 2021

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Iloka za razdoblje 2021.-2023. Izvjestitelj: Silvija Dološić

Prijedlog materijala-Program potpora u poljoprivredi na području Grada Iloka za razdoblje 2021.-2023.

Program poljoprivrede 2021 nacrt

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnost na Statut Javne vatrogasne postrojbe Ilok sukladno Zaključku Hrvatske vatrogasne zajednice Izvjestitelj: Ivica Bošnjak

Obrazloženje i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut JVP postrojbe Ilok

Prethodna suglasnost na Statut JVP, zahtjev

Prijedlog materijala -Odluka za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta JVP Ilok

Statut JVPIlokNOVI

Predlagatelj: Javna vatrogasna postrojba Ilok

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za sport i obrazovanje (razješenje člana Miroslava Kraljevića na osobni zahtjev Izvjestitelj: predstavnik Odbora za izbor i imenovanja

Obrazloženje i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za sport i obrazovanje

Ostavka Miroslav Kraljević

Prijedlog materijala – Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Odbora za sport i obrazovanje

Rješenje o imenovanju Odbora za sport i obrazovanje (staro)

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o razrješenju ravnateljice Muzeja grada Iloka Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Prijedlog materijala

Prijedlog Upravnog vijeća

Rješenje o razrješenju ravnateljice Muzeja grada Iloka

Zahtjev za dostavu očitovanja Gradskom vijeću Grada Iloka

Zahtjev za dostavu očitovanja Gradskom vijeću Grada Iloka – 2

Predlagatelj: Upravno vijeće Muzeja grada Iloka, Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2020. god.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2020.g

Prijedlog materijala-Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2020.g.

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada Grada Iloka za 2020. god.

Izvješće o lokacijama i količini odbačenog otpada Grada Iloka za 2020.g

Prijedlog materijala-prijedlog Odluke o usvajanju izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada Grada Iloka za 2020

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama otpada

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju izvješća o radu Razvojne agencije TINTL za 2020. god. (s posebnim naglaskom na područje grada Iloka)

Odluka o usvajanju Izvješća i obrazloženje

Prijedlog materijala

TINTL Izvješće o radu za 2020. godinu_Ilok

Izvjestitelj: Mladen Markešić

Predlagatelj: Razvojna agencija TINTL

 1. Obavijesti i prijedlozi
  • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
Tagged . Bookmark the permalink.

Odgovori