Javni poziv za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola

Ilustracija natječaji

KLASA: 402-08/21-01/18URBROJ: 2196/02-01-21-2Ilok, 12. ožujka 2021. Temeljem članka 26. Programa socijalne skrbi na području grada Iloka (”Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 07/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje Javni poziv za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola Članak 1. Grad Ilok sufinancirat će kupnju računala učenicima petih razreda osnovnih škola… Nastavite čitati…