Javni poziv za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola

KLASA: 402-08/21-01/18
URBROJ: 2196/02-01-21-2
Ilok, 12. ožujka 2021.

Temeljem članka 26. Programa socijalne skrbi na području grada Iloka (”Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 07/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje

Javni poziv za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola

Članak 1.

Grad Ilok sufinancirat će kupnju računala učenicima petih razreda osnovnih škola s područja Grada Iloka (u daljnjem tekstu: učenici).

Članak 2.

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju svi učenici iz članka 1. koji nisu ostvarili pravo sufinanciranja kupnje računala po nekoj drugoj osnovi.

Članak 3.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju roditelji učenika koji u otvorenom roku dostave zahtjev sa dokazom o kupovini stolnog računala/prijenosnog računala (laptopa) sa pripadajućom opremom (kućište, monitor, miš, tipkovnica) i ostalom potrebnom dokumentacijom iz obrasca.

Članak 4.

Sufinancirat će se najviše do 80 % cijene računala odnosno maksimalno 2.400,00 kn ovisno o broju zahtjeva koji ispunjavaju uvjete.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke uplatit će se putem računa roditelja.

Za provođenje ove Odluke osigurana su financijska sredstva u Proračunu Grada Iloka za 2021. godinu.

Članak 6.

Pomoć se može ostvariti za računala kupljena učenicima od početka školske godine temeljem javnog poziva.

Ovaj javni poziv objavit će se na web stranici Grada Iloka i otvoren je do 31. ožujka 2021. god.

Bookmark the permalink.

Odgovori