OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Novine ilustracija

KLASA: 112-03/21-01/03URBROJ: 2196/02-01-21-1U Iloku, 15.3.2021. Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (prije Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava) KLASA: 524-06-03-01-01/1-20-117 od 17. lipnja 2020. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”, broj poziva: UP.02.1.1.13, kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0080, te članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko… Nastavite čitati…

Javni poziv elaborat Dunavska ulica

KLASA: 340-03/21-01/02URBROJ: 2196/02-01-21-3Ilok, 12. ožujka 2021. godine0113: 83038408398 Na temelju članka 123. 133. Zakona o cestama („Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14, 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena Dunavska ulica Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena… Nastavite čitati…