OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Novine ilustracija

KLASA: 112-03/21-01/03URBROJ: 2196/02-01-21-1U Iloku, 15.3.2021. Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (prije Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava) KLASA: 524-06-03-01-01/1-20-117 od 17. lipnja 2020. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali… Nastavite čitati…

Javni poziv elaborat Dunavska ulica

KLASA: 340-03/21-01/02URBROJ: 2196/02-01-21-3Ilok, 12. ožujka 2021. godine0113: 83038408398 Na temelju članka 123. 133. Zakona o cestama („Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14, 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno… Nastavite čitati…