Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce

Ilustracija natječaji

KLASA: 112-02/21-01/01 URBROJ: 2196/02-01-21-1 Ilok, 15. ožujka 2021. godine Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN) Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje J A V N I   N A T J E Č A J za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od… Nastavite čitati…

Javni poziv za prodaju sitnog inventara u vlasništvu Grada Iloka

Ilustracija natječaji

KLASA: 406-05/21-01/01 URBROJ: 2196/02-01-21-02 U Iloku,18.03.2021.godine Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20) Gradonačelnica Grada Iloka,  raspisuje  Javni poziv za prodaju  sitnog inventara u vlasništvu Grada Iloka  Prodaji se izlaže: RB. NAZIV SREDSTVA OPIS kom POČETNA CIJENA (kn) 1. Klupe Metalno-drvene klupe      12  100,00 2. Stolice  razne   8  70,00 Napomena:  Roba se kupuje viđeno-kupljeno. Ponuditelji mogu podnijeti ponudu za dio robe. Predmet prodaje se ne može prodati ispod… Nastavite čitati…

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2020. godinu

Dokumenti, izvještaji, akti...

32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13 tel./fax: (032) 592-950; 592-966 KLASA:363-02/2101/02 URBROJ: 2196/02-01-21-1 U Iloku, 26. veljače 2021. Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“  broj br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) Gradonačelnica Grada Iloka Gradskom vijeću podnosi:  IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2020. godinu   Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o… Nastavite čitati…