Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Ilustracija natječaji

KLASA: 320-02/21-01/14 URBROJ: 2196/02-02-21-3 Ilok, 15. ožujka 2021. godine Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine Republike Hrvatske”, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Iloka, KLASA: 320-02/21-01/14; URBROJ: 2196/02-02-21-2, od 15. ožujka 2021. godine, Gradsko  vijeće Grada Iloka na 17. sjednici održanoj 15. ožujka 2021.  godine objavljuje J A V N I   N A… Nastavite čitati…