3. izvanredna sjednica gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/21-01/06
URBROJ: 2196/02-02-21-1
Ilok, 22. siječnja 2021. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (” Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik” Grad Iloka br. 2/20, „Službeni glasnik” Grad Iloka br. 2/21 ) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

3. izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan 29. ožujka (ponedjeljak) 2021. god. u 10,00 sati

Sjednica će se održati elektroničkim putem.

Vijećnik se može izjasniti za svaku točku dnevnog reda dostavom obrasca glasanja putem maila tatjana.faletar@ilok.hr do 29. ožuika (ponedieliak) 2021. god. u 10,00 sati.Vijećnik će se ubrojiti prilikom utvrđivanja kvoruma, a dani glas prilikom utvrdivanja rezultata za svaku pojedinu točku dnevnog reda.

Vijećnik koji nema tu mogućnost obvezan je dostaviti pisano izjašnjavanje na prijedlog akta do navedenog roka.

DNEVNI RED:

1.Prijedlog za donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Trgovačkog društva – POSLOVNI CENTAR KOMPETENCIJA – SINERGIJA POLJOPRIVREDE 1 TURIZMA d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

2. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju Trgovačkog društva POSLOVNI CENTAR KOMPETENCIJA – SINERGIJA POLJOPRIVREDE 1 TURIZMA d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

3.Prijedlog za donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.