Dodjela certifikata polaznicima edukacije „Upravljanje izvozom“

Dodjela certifikata polaznicima edukacije „Upravljanje izvozom“

Dodjela certifikata polaznicima edukacije „Upravljanje izvozom“

Polaznicima edukacije „Upravljanje izvozom“, održane u sklopu projekta prekogranične suradnje FED CCNET, u utorak, 30. ožujka, na waterbusu Bajaderi, svečano su dodijeljeni cerifikati o uspješnom završetku edukacije.

Polaznici su kroz ovu edukaciju stekli kompetencije samostalnog financijskog planiranja troškova izvoza, samostalnog sastavljanja marketing plana, samostalnog praćenje izvršenja marketing plana, korištenja metoda

Dodjela certifikata polaznicima edukacije „Upravljanje izvozom“

Dodjela certifikata polaznicima edukacije „Upravljanje izvozom“

financiranja izvoza iz različitih vrsta resursa,  samostalnog budžetiranja i planiranja marketinških troškova vezano za izvoz.

Certifikate je polaznicima uručila gradonačelnica Iloka Marina Budimir čestitavši svima i uz želju i nadu da će svi oni stečenim kompetencijama kroz gradske programe pomoći gospodarstvenicima i poljoprivrednicima razvijati svoja mala poduzeća i OPGe.

Dodjela certifikata polaznicima edukacije „Upravljanje izvozom“

Dodjela certifikata polaznicima edukacije „Upravljanje izvozom“

Bookmark the permalink.

Comments are closed.