Poziv na testiranje i intervju za radno mjesto pročelnik/ca

KLASA:112-02/21-01/01
URBROJ:2196/02-01-20-7
Ilok, 06. travanj 2021. godine

Na temelju natječaja Grada Iloka za prijam u službu pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca od 24. ožujka 2021. god., objavljenog u Narodnim novinama br. 29/2021, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva, Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje:

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

ZA RADNO MJESTO

pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Testiranje kandidata/kandidatkinja koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam na radno mjesto pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, održat će se 13. travnja 2021. godine u 9:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Iloka, Trg N. Iločkog 13 Ilok.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća:

  1. PISANO TESTIRANJE
  2. INTERVJU

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Grada Iloka

https://www.ilok.hr/2021/03/24/javni-natjecaj-za-imenovanje-procelnika-ce

POPIS OSOBA KOJE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA:

  1. Ivana Arambašić, Hrvatskog zrakoplovstva 49/7, 32010 Vukovar
  2. Marinko Stojaković, Kardinala Alojzija Stepinca 53, 32000 Vukovar

Nakon testiranja provest će se intervju istog dana u Gradskoj vijećnici na adresi Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok. Za pisani dio testiranja predviđeno je najviše 60 minuta, a za intervju najduže 30 minuta.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju ili na intervju, povukao prijavu na natječaj.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.