Konzultacije – Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Poljoprivredno zemljište - ilustracija

Poljoprivredno zemljište – ilustracija

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Iloka poziva sve zainteresirane na konzultacije u svezi Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Iloka.

Konzultacije će se održati 12. travnja 2021. godine od 13,00 do 15, 00 sati u vijećnici Grada Iloka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.