Obavijest biračima

KLASA: 013-01/21-01/01
URBROJ: 2196/1-1 8/1-21-1
Vinkovci, 15. svibnja 2021.

OBAVIJEST BIRAČIMA

Nastavno na Objavu biračima Ministarstva pravosuda i uprave, KLASA: 013-02/21-01/08, URBROJ: 514-07-03-02/01-21-03 i KLASA: 013-02/21-01/08, URBROJ: 514-07-03-02/01-2104 od 15. travnja 2021. godine koje su objavljene na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Vukovarsko-srijemske županije, obavještavaju se birači s područja Vukovarskosrijemske županije:

LOKALNI IZBORI ĆE SE ODRŽATI U NEDJELJU 16. SVIBNJA 2021. GODINE

Birači mogu izvršiti pregled, zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme Vukovarsko-srijemske županije, Službe za opću upravu od 07,30 do 14,00 h, i to u:

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK ISTJEČE U SRIJEDU, 5. SVIBNJA 2021.

Pozivamo pripadnike nacionalnih manjina, odnosno pripadnike hrvatskog naroda, koji će napuniti 18 godina do dana održavanja izbora, da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim upravnim tijelom županije koje vodi registar birača.

Birači se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti, osim onih koji nisu upisani u registar birača.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ .

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz zaključenog popisa birača, jer primjerice nemaju važeću osobnu iskamicu, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaje nadležno upravno tijelo županije prema mjestu prebivališta birača. Mjesta gdje će se izdavati potvrde naknadno će se odrediti.

Napomena: osobne iskaznice koje su istekle nakon 11.3. 0.godłn matraju se važećima pa će takvi birači biti u popisu birača. 1

Bookmark the permalink.

Comments are closed.