Obavijest o provođenju 1. larvicidnog tretmana komaraca

Uvidom u stanje na terenu i kontrolom voda stajaćica na području grada Iloka, dokazali smo prisustvo ličinki komaraca, te Vas obavještavamo o provođenju 1. larvicidnog tretmanu komaraca na području grada Iloka dana 20. Travnja 2021.godine u vremenu od 8,30h – 13,30h na. lokalitetima otvorena žarišta komaraca.

Larvicidni tretman ćemo izvoditi preparatima :

  • Dimilin SC 15- (diflubenzuron 15%) – tekući larvicid
  • Dimilin TB2 (diflubenzuron 48%)  – larvicid u obliku tableta

– distributer za oba preparata je FLOREL d.o.o. Zagreb

– proizvođač Chemtura Netherland N.V., Amsterdam, Nizozemska

Bookmark the permalink.

Comments are closed.