Uputa i obavijest za postupak kandidiranja

Preuzmite dokument:

KLASA: 023-01/21-01/02
URBROJ:2196/02-05-21-3
Ilok, 16. travnja 2021. godine

Političkim strankama i biračima — predlagateljima kandidacijskih lista/kandidatura

Predmet: Uputa i obavijest za postupak kandidiranja,  na znanje, dostavlja se

Obvezatnom uputom objavljenom 14. travnja 2021. godine Državno izborno povjerenstvo je propisalo redoslijed radnji i tijek rokova za provedbu lokalnih izbora.

Sukladno tome obavještavamo vas kako će Gradsko izborno povjerenstvo Grada Iloka od 16. travnja 2021. ovjeravati očitovanja o prihvaćanju kandidature (OLS-3).

Rok za predaju kandidacijskih lista/kandidatura lista počinje 16. travnja 2021. u 00.00 sati, a ističe 29. travnja 2021. u 24.00 sati.

Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista i kandidata su političke stranke i birači.

Ovlašteni predlagatelji obrasce i upute o potrebnoj dokumentaciji koja se dostavlja u postupku kandidiranja mogu, počevši od 16. travnja 2021. godine preuzeti s internetskih stranica Državnog izbornog povjerenstva (https://www.izbori.hr)

S danom objave navedenih obrazaca, ovlašteni predlagatelji mogu započeti s prikupljanjem potpisa birača potrebnih za predlaganje kandidacijskih lista i kandidata i to samo na obrascima propisanim za provedbu lokalnih izbora na kojima je naznačena 2021. godina.

Prilikom prikupljanja potpisa potrebno je voditi računa o poštivanju protuepidemijskih mjera, a vezano uz preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Nadalje je DIP obvezatnim uputama propisao način prikupljanja potpisa birača kojima je izrečena mjera izolacije/samoizolacije i ovjeru očitovanja kandidata kojima je izrečena mjera izolacije/samoizolacije.

Dokumenti koji se prilažu uz prijedloge kandidacijskih lista i kandidatura taksativno su navedeni u obvezatnim uputama za kandidiranje broj: LS I, LN I, te u obrascima za postupak kandidiranja OLS i OLN.

Ovjera očitovanja kandidata obavljati će se u sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Iloka, Gradsko poglavarstvo, Trg Nikole Iločkog 13, svaki radni dan od 9,00 do 14,00 sati.

Predaja odnosno zaprimanje kandidacijskih lista i kandidatura također će se obavljati u sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Iloka, Gradsko poglavarstvo, Trg Nikole Iločkog 13, te je kandidacijske liste i kandidature moguće predati od 16. travnja 2021. u 00.00 sati, do zaključno 29. travnja 2021. u 24.00 sati.

Prilikom zaprimanja kandidacijskih lista Gradsko izborno povjerenstvo Grada Iloka izvršiti će provjeru podataka o kandidatima u kandidacijskim listama/kandidaturama pomoću informatičke aplikacije, kao i provjeru podataka o biračima koji podržavaju kandidacijske liste/kandidature.

Zbog vremena koje je potrebno izdvojiti za provjeru/obradu gore navedenih podataka (predvidivo oko 3 sata za svaku kandidacijsku listu) preporučuje se najava termina predaje kandidacijske liste [kandidature Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Iloka na slijedeće kontakte:

  • Telefon: 032 592-957
  • Mobitel: 091/564-4539
    091/450-1048
    098/374-376
  • Mail: gip.ilok@izbori.hr

Također, za sve ostale informacije vezane uz pripremu i provedbu lokalnih izbora možete se obratiti Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Iloka na gore navedene kontakte radnim danom u vremenu od 9.00 do 14.00 sati. O terminima dežurstva Gradskog izbornog povjerenstva Grada Iloka biti ćete pravodobno obaviješteni.

Zaključno napominjemo da su prilikom dolaska u Gradsko izborno povjerenstvo Grada Iloka sve osobe dužne pridržavati se aktualnih protuepidemijskih mjera odnosno nositi zaštitnu masku, zaštitne rukavice te moraju proći mjerenje tjelesne temperature (osobe kojima se utvrdi povišena tjelesna temperatura, preko 37,2 o C neće moći ući u zgradu suda).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.