Usluga implementacije proračunskog aplikativnog rješenja

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokumente jednostavne nabave: Usluga implementacije proračunskog aplikativnog rješenja za gradsku upravu Grada Iloka Tehničke specifikacije Troškovnik KLASA: 406-09/21-01/11 URBROJ: 2196/02-01-21-02 U Iloku, 22.04.2021. godine POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE Usluga implementacije proračunskog aplikativnog rješenja za gradsku upravu Grada Iloka Evidencijski broj nabave JN 48/2021 Ilok,  travanj 2021. Godine SADRŽAJ: Podaci o naručitelju Osoba ili služba zadužena za kontakt Podaci o postupku javne nabave Opis predmeta nabave Količina predmeta nabave Specifikacije predmeta… Nastavite čitati…