Objavljuju se pravovaljane kandidacijske liste za Gradsko vijeće Grada Iloka i Gradonačelnika na lokalnim izborima 2021. godine.

Preuzmite zbirnu listu za izbor članova gradskog vijeća Grada Iloka:

KLASA: 023-01/21-01/02
URBROJ: 2196/02-05-21-18
ILOK, 30. travnja 2021.

Na osnovi članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine”, broj 144/12, 121/16,98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada ILOKA, sastavilo je i objavljuje

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ILOKA

 1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  Nositeljica kandidacijske liste: MARINA BUDIMIR
 2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  Nositelj kandidacijske liste: VILIM ČULJAK
 3. DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO
  Nositelj kandidacijske liste: PERO ĆORIĆ
 4. DOMOVINSKI POKRET – DP
  Nositelj kandidacijske liste: ĐURO JURINA
 5. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ. HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS, HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
  Nositeljica kandidacijske liste: RENATA BANOŽIĆ
 6. HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS HRVATSKI SUVERENISTI
  Nositeljica kandidacijske liste: VALENTINA MANDIĆ

Preuzmite dokument pravovaljanje kandidacijske liste grupe birača nositeljice Marina Budimir

KLASA: 023-01/21-01/02
URBROJ: 2196/02-05-21-7
ILOK, 30. travnja 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada ILOKA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja MARINA BUDIMIR, LJILJANA KOLAREC, FILIP PETRIK, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ILOKA KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositeljica kandidacijske liste: MARINA BUDIMIR

Kandidatkinje/kandidati:

 1. MARINA BUDIMIR; HRVATICA; ILOK, STJEPANA RADIĆA 66; rođ. 26.06.1976.; OIB: 54706534081; Ž
 2. LJILJANA KOLAREC; HRVATICA; BAPSKA, STJEPANA RADIĆA 31; rođ. 14.05.1978., OIB: 14450052427; Ž
 3. FILIP PETRIK; HRVAT; ILOK, KRALJA TOMISLAVA 92; rođ. 06.10.1998.; OIB: 28414188368; M
 4. JUGOSLAV SAVIĆ; SRBIN; ILOK, DUNAVSKA 9; rođ. 09.09.1981 OIB: 22933320769;
 5. ANKA LOMJANSKY PERKOVIĆ; SLOVAKINJA; ILOK, IVANA GORANA KOVAČIĆA 103; rođ. 10.03.1984.; OIB: 25908528464; Ž
 6. IVICA TORMA; HRVAT; ILOK, A. I N. VORŠAK (BRAĆE VORŠAK) 3; rođ. 18.03.1966., OIB: 12068734436; M
 7. MARINELA LJUBIĆ; HRVATICA; ILOK, ZAGREBAČKA 29; rođ. 10.11.1984.; OIB: 88362150394; Ž
 8. ZLATKO DOBOŠEVIĆ; HRVAT; ILOK, MATIJE GUPCA 95; rođ. 20.09.1967.; OIB: 63499813997; M
 9. ANITA GAJDOŠ; HRVATICA; ILOK, VLADIMIRA NAZORA 1; rođ. 13.06.1983.; OIB: 42717151373; Ž
 10. MARIJA DOBOŠEVIĆ; HRVATICA; ILOK, MATIJE GUPCA 95; rođ. 19.08.1975.; OIB: 26616576368; Ž
 11. ANTE BARBIĆ; HRVAT; BAPSKA, SRIJEMSKA 2; rođ. 03.07.1956.; OIB: 61588784570;
 12. IVAN ŠANDOR; SLOVAK; ILOK, IVANA GORANA KOVAČIĆA 86A; rođ. 15.05.1986., OIB: 90676484109; M
 13. ANTE ŠUĆUROVIĆ; HRVAT; ILOK, LJUDEVITA GAJA 25; rođ. 22.1 1.1952.; OIB: 02475988296; M

Preuzmite dokument pravovaljanje kandidacijske liste grupe birača nositelja Vilim Čuljak

KLASA: 023-01/21-01/02
URBROJ: 2196/02-05-21-10
ILOK, 30. travnja 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada ILOKA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja VILIM ČULJAK, ŽELJKO PRSKALO, DARKO ĐURICA, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ILOKA KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: VILIM ČULJAK

Kandidatkinje/kandidati:

 1. VILIM ČULJAK; HRVAT; ILOK, ZAGREBAČKA 50; rođ. 02.07.1959.; OIB: 34028619943; M
 2. ŽELJKO PRSKALO; HRVAT; ILOK, ZAGREBAČKA 30; rođ. 02.01.1962.; OIB: 56287439191; M
 3. DARKO ĐURICA; SLOVAK; ILOK, IVANA GORANA KOVAČIĆA 165; rođ. 04.04.1976., OIB: 73582301264; M
 4. MIRTA RAC PAPAK; HRVATICA; ILOK, J. J. STROSSMAYERA 1 1; rođ. 12.05.1980., OIB: 45598467095; Ž
 5. TEO KUZMAN; HRVAT; ILOK, STJEPANA RADIĆA 90; rođ. 23.12.1998.; OIB: 57373616006; M
 6. ZRINKA OŽANIĆ; HRVATICA; BAPSKA, ANTUNA RADIĆA 6; rođ. 14.08.1973.; OIB: 70121796376; Ž
 7. RUŽICA KNEZOVIĆ; HRVATICA; ILOK, MATIJE GUPCA 101; rođ. 12.06.1998.; OIB: 90373803270; Ž
 8. MIROSLAV RUŽEVIÓ; HRVAT; ILOK, DR. FRANJE TUĐMANA 19; rođ. 06.06.1986., OIB: 95751493208; M
 9. DANIELA MUČAJI ČELOVSKI; SLOVAKINJA; ILOK, IVANA GORANA KOVAČIĆA 102; rođ. 25.06.1997.; OIB: 96380063048; Ž
 10. ZDRAVKO RADIĆ; HRVAT; MOHOVO, BRAĆE RADIĆA 34; rođ. 08.08.1968.; OIB: 40687620240; M
 11. PETRA DRAGUN; HRVATICA; ILOK, VODENICA 13; rođ. 05.05.1996.; OIB: 62948892308; Ž
 12. IVAN BARBARIĆ; HRVAT; ILOK, HERCEGOVAČKA 15; rođ. 21.03.1982.; OIB: 11724591000; M
 13. VERA ZIMA; SLOVAKINJA; ILOK, DR. FRANJE TUĐMANA 1 1; rođ. 14.03.1963.; OIB: 02266557860; Ž

Preuzmite dokument pravovaljanje kandidacijske liste DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO nositelja Pero Ćorić

KLASA: 023-01/21-01/02
URBROJ: 2196/02-05-21-8
ILOK, 30. travnja 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada ILOKA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU  LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ILOKA DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO

Nositelj kandidacijske liste: PERO ĆORIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

 1. PERO ĆORIĆ; HRVAT; ŠARENGRAD, OSJEČKA 52; rođ. 28.04.1962.; OIB: 14961659906; M
 2. VLADIMIR PAPAK; HRVAT; ILOK, AUGUSTA CESARCA 36; rođ. 14.09.1963.; OIB: 16447183618; M
 3. ANA PALINKAŠ; HRVATICA; ŠARENGRAD, OSJEČKA 52; rođ. 26.07.1991 OIB: 11826771571; Ž
 4. NADA MARUŠIĆ; HRVATICA; ILOK, DR. FRANJE TUĐMANA 35; rođ. 03.08.1965.; OIB: 09634150622; Ž
 5. NADA ČULJAK; HRVATICA; ILOK, LJUDEVITA GAJA 38; rođ. 07.09.1951 OIB: 27237882448; Ž
 6. DRAGA LUKETIĆ; SRPKINJA; ILOK, MATIJE GUPCA 24; rođ. 14.02.1947.; OIB: 20251734613; Ž
 7. BRANKO ĐETKA; SLOVAK; ILOK, GROBLJANSKA 8; rođ. 06.05.1958.; OIB: 31588843076; M
 8. VERICA KRNJAK; HRVATICA; ILOK, V. KRALJEVIĆA 20; rođ. 04.08.1970.; OIB: 08271979035; Ž
 9. DARKO ČUVARDIĆ; HRVAT; ŠARENGRAD, STJEPANA RADIĆA 140; rođ. 09.02.1978., OIB: 22454807843; M
 10. MIRNA MARGIĆ; HRVATICA; ŠARENGRAD, RUDINA KURUZEB 5; rođ. 09.04.1971. OIB: 52021803755; Ž
 11. NEDELJKO MIJIĆ; HRVAT; ŠARENGRAD, OSJEČKA 6; rođ. 13.09.1954.; OIB: 34163754082; M
 12. LIDIJA RIMAR; HRVATICA; ŠARENGRAD, STJEPANA RADIĆA 136; rođ. 18.04.1979., OIB: 41657450033; Ž
 13. KREŠIMIR VRLJIĆ; HRVAT; ILOK, IVANA GUNDULIĆA 54; rođ. 06.04.1969.; OIB.• 12448518913; M

Preuzmite dokument pravovaljanje kandidacijske liste DOMOVINSKI POKRET – DP nositelja Đuro Jurina

KLASA: 023-01/21-01/02
URBROJ: 2196/02-05-21-12
ILOK, 30. travnja 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada ILOKA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja DOMOVINSKI POKRET – DP, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ILOKA DOMOVINSKI POKRET – DP

Nositelj kandidacijske liste: ĐURO JURINA

Kandidatkinje/kandidati:

 1. ĐURO JURINA; HRVAT; ILOK, IVANA GORANA KOVAČIĆA 50; rođ. 18.04.1962.; OIB: 96848907588; M
 2. VJEKOSLAV PRSKALO; HRVAT; ILOK, MATIJE GUPCA 56; rođ. 09.03.1977.; OIB: 13280679136; M
 3. ŽELJKA JURINA; HRVATICA; ILOK, IVANA GORANA KOVAČIĆA 50; rođ. 03.08.1968., OIB: 55281433650; Ž
 4. IVANA PRSKALO; HRVATICA; ILOK, MATIJE GUPCA 67; rođ. 29.02.1984.; OIB: 62364272128; Ž
 5. MATEA BOŠNJAK; HRVATICA; ILOK, AUGUSTA CESARCA 61; rođ. 05.11.1994.; OIB: 11997260784; Ž
 6. JOSIP DIVLJAKOVIĆ; HRVAT; BAPSKA, STJEPANA RADIĆA 78; rođ. 12.03.2002.; OIB: 90219290687; M
 7. VLADIMIR Sič; SLOVAK; ILOK, PETRA PRERADOVIĆA 2; rođ. 05.12.1950.; OIB: 78628451758; M
 8. MARINA ĐERĐ; HRVATICA; ILOK, STJEPANA RADICA 141; rođ. 25.05.1986.; OIB: 17484898386; Ž
 9. DALIBOR PAPONJA; HRVAT; ILOK, VLADIMIRA NAZORA 80; rođ. 02.07.1978.; OIB: 01109031484; M
 10. DRAŽEN ĐERĐ; HRVAT; ILOK, STJEPANA RADIĆA 141; rođ. 22.02.1983.; OIB: 84445180181; M
 11. VESNA RUŽEVIĆ; HRVATICA; ILOK, DR. FRANJE TUĐMANA 81; rođ. 04.01.1983., OIB: 19420619122; Ž
 12. TOMISLAV ĐERĐ; HRVAT; ILOK, STJEPANA RADIĆA 141; rođ. 30.08.2001 OIB: 75125926575; M
 13. VLATKO BABIĆ; HRVAT; ILOK, DR. FRANJE TUĐMANA 44; rođ. 05.02.1963.; OIB: 50639243385; M

Preuzmite dokument pravovaljanje kandidacijske liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU nositeljice Renata Banožić

KLASA: 023-01/21-01/02
URBROJ: 2196/02-05-21-11
ILOK, 30. travnja 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. I članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada ILOKA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS, HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ILOKA HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Nositeljica kandidacijske liste: RENATA BANOŽIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

 1. RENATA BANOŽIĆ; HRVATICA; ILOK, STAKLENAC 6; rođ. 13.03.1974.; OIB: 20467309462; Ž
 2. LAURA ŠUĆUROVIĆ; HRVATICA; ILOK, STJEPANA RADIĆA 120; rođ. 21.02.1993., OIB: 48812441315; Ž
 3. IVAN VRLJIĆ; HRVAT; ILOK, ANTE BENEŠIĆA 18; rođ. 05.12.1953.; OIB: 77453102322;
 4. FILIP GAJDAŠIĆ; HRVAT; BAPSKA, HRVATSKIH BRANITELJA 21; rođ. 27.08.1999., OIB: 89886578220; M
 5. ŽELJKO HRUBIK; HRVAT; ILOK, BANA JOSIPA JELAČIĆA 10; rođ. 17.09.1974.; OIB: 41390676038; M
 6. MARIO KOMARČEVIĆ; HRVAT; ŠARENGRAD, ZAGREBAČKA 9; rođ. 15.09.1993.; OIB: 02422116910; M
 7. GORAN POPOVIĆ; SRBIN; MOHOVO, GRADA VUKOVARA 23; rođ. 04.1 1.1993.; OIB: 40817448106; M
 8. EMILIJA DRINOVAC; HRVATICA; ILOK, DR. FRANJE TUĐMANA 94; rođ. 24.02.1993., OIB: 16204770756; Ž
 9. ZVONKO FERENČEVIĆ; HRVAT; ILOK, STAKLENAC 13; rođ. 28.1 1.1955.; OIB: 60515071865; M
 10. IVANA TOMŠIK; HRVATICA; ILOK, MATIJE GUPCA 18; rođ. 17.02.1986.; OIB: 87692493219; Ž
 11. LJERKA KLJUČARIĆ; HRVATICA; ILOK, IVANA GUNDULIĆA 5; rođ.26.01.1976.; OIB: 43518535349; Ž
 12. FRANJO KOLAK; HRVAT; BAPSKA, AUGUSTA ŠENOE 11; rođ. 24.04.1965.,• OIB: 64608938068; M
 13. IVANA BOBAN LAZIĆ; HRVATICA; ILOK, MATIJE GUPCA 94A; rođ. 01.01.1990.; OIB. 78680015142; Ž

Preuzmite dokument pravovaljanje kandidacijske liste KONZERVATIVNA STRANKA – HKS HRVATSKI SUVERENISTI nositeljice Valentina Mandić

KLASA: 023-01/21-01/02
URBROJ: 2196/02-05-21-9
ILOK, 30. travnja 2021

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada ILOKA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS, HRVATSKI SUVERENISTI, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ILOKA HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS HRVATSKI SUVERENISTI

Nositeljica kandidacijske liste: VALENTINA MANDIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

 1. VALENTINA MANDIĆ; HRVATICA; BAPSKA, GRADA VUKOVARA 19; rođ. 26.07.1993., OIB: 93444610311; Ž
 2. HRVOJE RIMAR; HRVAT; ŠARENGRAD, STJEPANA RADIĆA 150A; rođ. 21.07.1992., OIB: 11445679373; M
 3. MIRKO ĐURKOVIĆ; HRVAT; ILOK, STJEPANA RADIĆA 22; rođ. 09.07.1990.; OIB: 58617364153; M
 4. MARINA DEBELJUH; HRVATICA; BAPSKA, KRALJA TOMISLAVA 11; rođ. 01.02.1978., OIB: 44582236647; Ž
 5. MARKO MANDIĆ; HRVAT; BAPSKA, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 4; rođ. 30.05.1998., OIB: 25692853522; M
 6. MIRJANA OŽANIĆ; HRVATICA; BAPSKA, HRVATSKIH BRANITELJA 32; rođ. 17.01.1967.; OIB: 76140107934; Ž
 7. LIDIJA KNEŽEVIĆ; HRVATICA; BAPSKA, GRADA VUKOVARA 45; rođ. 20.02.1976., OIB: 04093281449; Ž
 8. KRUNOSLAV RUKOVANJSKI; HRVAT; BAPSKA, SRIJEMSKA 13; rođ. 05.11.1976., OIB: 86926749106; M
 9. MIRJANA ŠARKANOVIĆ; HRVATICA; BAPSKA, ZRINSKO – FRANKOPANSKA 6A; rođ. 20.09.1971.; OIB: 70958697851; Ž
 10. LUKA RADIĆ; HRVAT; BAPSKA, FRUŠKOGORSKA 1; rođ. 25.07.1980.; OIB: 57808869914; M
 11. FRANJO KOVAČ; HRVAT; ILOK, IVANA GUNDULIĆA 3; rođ. 16.1 1.1946.; OIB: 33647854545; M
 12. JOSIP MANDIĆ; HRVAT; BAPSKA, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 4; rođ. 26.10.1970., OIB: 24345864269; M
 13. MARIO MERCVAJLER; HRVAT; BAPSKA, GRADA VUKOVARA 12; rođ. 21.05.1992., OIB: 51344181777; M

Preuzmite dokument zbirne liste pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Iloka

KLASA: 023-01/21-01/02
URBROJ: 2196/02-05-21-17
ILOK, 30. travnja 2021.

Na osnovi članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada ILOKA, sastavilo je i objavljuje

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA ILOKA

 1. Kandidatkinja: RENATA BANOŽIĆ
  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
  HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
 2. Kandidatkinja: MARINA BUDIMIR
  KANDIDATKINJA GRUPE BIRAČA
 3. Kandidat: VILIM ČULJAK
  KANDIDAT GRUPE BIRAČA
 4. Kandidat: PERO ĆORIĆ
  DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO

Preuzmite pravovaljanu kandidaturu za izbor gradonačelnika Grada Iloka kandidatkinje Renata Banožić

KLASA: 023-01/21-01/02
URBROJ: 2196/02-05-21-16
ILOK, 30. travnja 2021.

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada ILOKA, odlučujući o prijedlogu kandidature predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS, HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANU KANDIDATURU ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA ILOKA

Kandidatkinja: RENATA BANOŽIĆ; ILOK, STAKLENAC 6; rođ. 13.03.1974.; OIB: 20467309462; Ž

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Preuzmite pravovaljanu kandidaturu za izbor gradonačelnika Grada Iloka kandidatkinje Marina Budimir

KLASA: 023-01/21-01/02
URBROJ: 2196/02-05-21-13
ILOK, 30. travnja 2021.

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada ILOKA, odlučujući o prijedlogu kandidature predlagatelja MARINA BUDIMIR, LJILJANA KOLAREC, FILIP PETRIK, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANU KANDIDATURU ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA ILOKA

Kandidatkinja: MARINA BUDIMIR; ILOK, STJEPANA RADIĆA 66; rođ. 26.06.1976.; OIB: 54706534081; Ž

KANDIDATKINJA GRUPE BIRAČA

Preuzmite pravovaljanu kandidaturu za izbor gradonačelnika Grada Iloka kandidata Vilim Čuljak

KLASA: 023-01/21-01/02
URBROJ: 2196/02-05-21-15
ILOK, 30. travnja 2021.

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada ILOKA, odlučujući o prijedlogu kandidature predlagatelja MIRTA RAC PAPAK, LOVRO IVANKOVIĆ, ŽELJKO ŽERAVICA, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANU KANDIDATURU ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA ILOKA

Kandidat: VILIM ČULJAK; ILOK, ZAGREBAČKA 50; rođ. 02.07.1959.; OIB: 34028619943; M

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

Preuzmite pravovaljanu kandidaturu za izbor gradonačelnika Grada Iloka kandidata Pero Ćorić

KLASA: 023-01/21-01/02
URBROJ: 2196/02-05-21-14
ILOK, 30. travnja 2021.

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada ILOKA, odlučujući o prijedlogu kandidature predlagatelja DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANU KANDIDATURU ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA ILOKA

Kandidat: PERO ĆORIĆ; ŠARENGRAD, OSJEČKA 52; rođ. 28.04.1962.; OIB: 14961659906; M

DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO

Bookmark the permalink.

Comments are closed.