Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – projekt ZAŽELI

Preuzmite dokumente oglasa:

KLASA: 112-03/21-01/04
URBROJ: 2196/02-03-21-1
U Iloku, 3. svibnja 2021. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (prije Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava) KLASA: 524-06-03-01-01/1-20-117 od 17. lipnja 2020. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”, broj poziva: UP.02.1.1.13, kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0080, te članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br. 2/21), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje:

OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – do 30.9.2021. projekt „ZAŽELI – Grad Ilok, faza II“ – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.13.0080

U Gradu Iloku, na radno mjesto:

 1. RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU – projekt „ZAŽELI – Grad Ilok, faza II“  – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.13.0080 – 1 (jedna) izvršiteljica
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno do 30.9.2021.
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području grada Iloka, Šarengrad
 5. Oglas vrijedi od 3.5.2021. do 11.5.2021.
 6. Opis poslova:
 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju ranih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • najviše završena srednja škola, završena osnovna škola nije uvjet,
  • nezaposlena žena prijavljena u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (podrazumijeva osobu bez završene osnovne škole, sa završenih nekoliko razreda osnovne škole, završenom osnovnom školom, nezavršenom srednjom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom),
  • poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
 2. Uz ispunjene uvjete prednost mogu, uz dostavu dokaza, ostvariti: nezaposlene žene koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad šest mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, osobe slabijeg imovinskog stanja i beskućnice.

Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu, npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

 1. Kandidati su dužni priložiti:
  • Obrazac prijave za posao (može se preuzeti na internet stranici Grada Iloka: www. Ilok.hr);
  • Životopis;
  • Presliku osobne iskaznice;
  • Presliku dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (ako je primjenjivo);
  • Potvrdu HZZ-a (datum izdavanja nakon objave oglasa);
  • Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje za osobe koje imaju završenu osnovnu ili srednju školu (može se preuzeti na internet stranici Grada Iloka: www. Ilok.hr);
  • Dokaz o pripadnosti skupini s posebnim naglaskom (ukoliko osoba pripada određenoj skupini);
  • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (može se preuzeti na internet stranici Grada Iloka: www. Ilok.hr).

Sve informacije o Oglasu mogu se dobiti radnim danom na kontakt broj 032/592-950 isključivo od 8:00 do 13:00.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu u ZATVORENOJ OMOTNICI na adresu:

GRAD ILOK, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, i to:

– poštom – preporučeno

– osobno, najkasnije do 11.5.2021. s naznakom:

„Za natječaj  ZAŽELI – GRAD ILOK, faza II – program zapošljavanje žena

NE OTVARAJ!”

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatkinja koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Iloka, www. Ilok.hr.

Odluka o odabiru kandidatkinja bit će objavljena na oglasnoj ploči i stranicama Grada Iloka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.