Rezultati izbora članova gradskog vijeća Grada Iloka

Preuzmite rezultate:

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA ILOKA

KLASA:023-01/21-01/02
URBROJ: 2196/02-05-21-37
Ilok, 16. svibnja 2021.g.

Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Iloka utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ILOKA PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

I.

Od ukupno 5.212 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 2.661 birača, odnosno 51,06%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.660 birača, odnosno 51,04%. Važećih listića bilo je 2.577, odnosno 96,88%. Nevažećih je bilo 83 listića, odnosno 3,12%.
 

II.

Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
 
1.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 886 glasova 34,38%

Nositeljica kandidacijske liste: MARINA BUDIMIR

2.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
773 glasa 29,99%

Nositeljica kandidacijske liste: RENATA BANOŽIĆ

3.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 466 glasova 18,08%

Nositelj kandidacijske liste: VILIM ČULJAK

4.

DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO 289 glasova 11,21%

Nositelj kandidacijske liste: PERO ĆORIĆ

5.

DOMOVINSKI POKRET – DP 89 glasova 3,45%

Nositelj kandidacijske liste: ĐURO JURINA

6.

HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
HRVATSKI SUVERENISTI
74 glasa 2,87%

Nositeljica kandidacijske liste: VALENTINA MANDIĆ

III.

Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Gradskom vijeću Grada Iloka su:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositeljica kandidacijske liste: MARINA BUDIMIR

 

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Nositeljica kandidacijske liste: RENATA BANOŽIĆ

 

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: VILIM ČULJAK

 

4. DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO

Nositelj kandidacijske liste: PERO ĆORIĆ

IV.

Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću Grada Iloka:
1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositeljica kandidacijske liste: MARINA BUDIMIR

dobila je 5  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1. MARINA BUDIMIR
2. LJILJANA KOLAREC
3. FILIP PETRIK
4. JUGOSLAV SAVIĆ
5. ANKA LOMJANSKY PERKOVIĆ

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Nositeljica kandidacijske liste: RENATA BANOŽIĆ

dobila je 4  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1. RENATA BANOŽIĆ
2. LAURA ŠUĆUROVIĆ
3. IVAN VRLJIĆ
4. FILIP GAJDAŠIĆ

 
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: VILIM ČULJAK

dobila je 3  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1. VILIM ČULJAK
2. ŽELJKO PRSKALO
3. DARKO ĐURICA
 

 
4. DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO
Nositelj kandidacijske liste: PERO ĆORIĆ

dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:

1. PERO ĆORIĆ

Na osnovi članka 107. stavka 1., u svezi članka 103. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da je na provedenim izborima u Gradskom vijeću Grada Iloka osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine.

Na osnovi članka 107. stavka 1., u svezi članka 103. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da je na provedenim izborima u Gradskom vijeću Grada Iloka osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika slovačke nacionalne manjine.
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA ILOKA
ILIJA MATANOVIĆ

Bookmark the permalink.

Comments are closed.