Konačni rezultati izbora članova gradskog vijeća

Preuzmite dokument konačnih rezultata:

KLASA:023-01/21-01/02
URBROJ: 2196/02-05-21-50
Ilok, 21. svibnja 2021.g.

Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Iloka 21. svibnja 2021. godine, utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ILOKA PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

I.

Od ukupno 5.212 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 2.661 birača, odnosno 51,06%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.660 birača, odnosno 51,04%. Važećih listića bilo je 2.577, odnosno 96,88%. Nevažećih je bilo 83 listića, odnosno 3,12%.

II.

Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 886 glasova 34,38%
  Nositeljica kandidacijske liste: MARINA BUDIMIR
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
773 glasa 29,99%
  Nositeljica kandidacijske liste: RENATA BANOŽIĆ
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 466 glasova 18,08%
  Nositelj kandidacijske liste: VILIM ČULJAK
4. DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO 289 glasova 11,21%
  Nositelj kandidacijske liste: PERO ĆORIĆ
5. DOMOVINSKI POKRET – DP 89 glasova 3,45%
  Nositelj kandidacijske liste: ĐURO JURINA
6. HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
HRVATSKI SUVERENISTI
74 glasa 2,87%
  Nositeljica kandidacijske liste: VALENTINA MANDIĆ

III.

Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Gradskom vijeću Grada Iloka su:

 1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  Nositeljica kandidacijske liste: MARINA BUDIMIR
 2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
  HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
  Nositeljica kandidacijske liste: RENATA BANOŽIĆ
 3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  Nositelj kandidacijske liste: VILIM ČULJAK
 4. DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO
  Nositelj kandidacijske liste: PERO ĆORIĆ

IV.

Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću Grada Iloka:

1.KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositeljica kandidacijske liste: MARINA BUDIMIR
dobila je 5  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

 1. MARINA BUDIMIR
 2. LJILJANA KOLAREC
 3. FILIP PETRIK
 4. JUGOSLAV SAVIĆ
 5. ANKA LOMJANSKY PERKOVIĆ

2.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Nositeljica kandidacijske liste: RENATA BANOŽIĆ
dobila je 4 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

 1. RENATA BANOŽIĆ
 2. LAURA ŠUĆUROVIĆ
 3. IVAN VRLJIĆ
 4. FILIP GAJDAŠIĆ

3.KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: VILIM ČULJAK
dobila je 3 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

 1. VILIM ČULJAK
 2. ŽELJKO PRSKALO
 3. DARKO ĐURICA

4.DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO

Nositelj kandidacijske liste: PERO ĆORIĆ
dobila je 1 mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:

 1. PERO ĆORIĆ

V.

Na osnovi članka 107. stavka 1., u svezi članka 103. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da je na provedenim izborima u Gradskom vijeću Grada Iloka osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine.

VI.

Na osnovi članka 107. stavka 1., u svezi članka 103. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da je na provedenim izborima u Gradskom vijeću Grada Iloka osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika slovačke nacionalne manjine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA ILOKA
ILIJA MATANOVIĆ

Bookmark the permalink.

Comments are closed.