Odluka o prestanku važenja odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Vukovarsko-srijemske županije

Preuzmite dokument odluke:

Na temelju članka 47. zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (1 ‘Narodne novine” broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine” broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 10. lipnja 2021., donosi

ODLUKU o prestanku važenja odluke e o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Vukovarsko-srijemske županije

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije prestaje važit: Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Vukovarsko-srijemske županije („Narodne novine” broj 106/20, 1 11/20 i 116/20).

Ove Odluka objavit će se u „Narodnim novinama”, a Stupa na snagu 12. lipnja 2021.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.