1. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Preuzmite dokumente:

KLASA: 023-01/21-01/09
URBROJ: 2196/02-02-21-2
Ilok, 18. lipnja 2021. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik” Grada Iloka br. 2/20, 2/21) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

1.sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan lipnja (četvrtak) 2021. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2

 • Prisega vijećnika
 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
 • Usvajanje dnevnog reda

DNEVNI RED:

 1. Izbor potpredsjednika/ce Gradskog vijeća

  Izvjestitelj: predsjednik Odbora za izbor i imenovanja
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Izbor članova/ica Odbora za Statut i Poslovnik

  Izvjestitelj: predsjednik Odbora za izbor i imenovanja
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Izbor članova/ica Odbora za proračun i financije

  Izvjestitelj: predsjednik Odbora za izbor i imenovanja
  Predlagatelj: Odbora za izbor i imenovanja

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu.

  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada iloka za 2020.g. Prijedlog
  Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2020.g
  Potpisana zadjna stranica Prijedloga godišnje Izvještaja
  Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2020.g
  Prijedlog materijala za sjednicu GV-a Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Iloka za 2020.g

  Izvjestitelj: Đurđica Tilović
  Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

  Izrada i donošenje Prijedloga Izvješća o izvršenju Programa građenja kom.infrastrukture za 2020.
  Izrada i donošenje Prijedloga Izvješće o izvršenju Programa građenja kom.infrastrukture za 2020.
  Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Iloka za 2020.g
  Prijedlog i obrazloženje Zaključak o usvajanju Izvješća o Izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g

  Izvjestitelj: Đurđica Tilović
  Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med

 1. Prijedlog za donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

  Izrada i donošenje Prijedloga Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020
  Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020
  Prijedlog i Obrazloženje Zaključak o usvajanju Izvješća o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020

  Izvjestitelj: Đurđica Tilović
  Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, koncesija i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

  Izvješće o ostvarivanju Programa sredstava ostvarenih zakupa, koncesije i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u razdoblju od 1.1. do 31.1.2020
  Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, koncesije i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
  Prijedlog Odluke o prihvaćanja Izvješća

  Izvjestitelj: Đurđica Tilović
  Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine

  Prijedlog materijala za sjednicu GV-a
  Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavianih vijećnika zastupljenih u GV-u Grada Iloka za razdoblje lipanj-prosinac 2021.g..pdf
  Prijedlog za donošenje akta GV-a

  Izvjestitelj: Tatjana Faletar
  Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Ilok

  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JVP-a Ilok
  Prijedlog materijala i prijedlog za donošenje akata GV-a
  Zaključak i Zahtjev-Hrvatska vatrogasna zajednica

  Izvjestitelj: Ivica Bošnjak
  Predlagatelj: Javna vatrogasna postrojba Ilok

 1. Razno
Bookmark the permalink.

Comments are closed.