Akti 1. (radne) sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Akti 1. (radne) sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka (održane 24.06.2021.)

  1. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Iloka
  2. Rješenje o imenovanju Odbora za statut i poslovnik
  3. Rješenje o imenovanju Odbora za proračun i financije
  4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu
  5. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  6. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  7. Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, koncesija i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
  8. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnik zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine
  9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Ilok
Bookmark the permalink.

Comments are closed.