Izvješće o ostvarivanju Programa sredstava ostvarenih zakupa, koncesija i prodaje

Dokumenti, izvještaji, akti...

Preuzmite izvješće: Izvješće MB o ostvarivanju Programa sredstava ostvarenih zakupa, koncesija i prodaje KLASA:320-02/20-01/15 URBROJ:2196/02-01-21-2 Ilok, 16. lipnja 2021. godina Temeljem članka 49. st. 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18 i 115/18, 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 13/11, 04/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21), Gradonačelnica Grada Iloka dostavlja Gradskom vijeću Grada Iloka IZVJEŠĆE o ostvarivanju Programa sredstava ostvarenih zakupa, koncesija i… Nastavite čitati…

Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Dokumenti, izvještaji, akti...

Preuzmite izvješće: Izvješće MB o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu KLASA: 400-08/19-01/03 URBROJ: 2196/02-01-21-30 Ilok, 28. svibnja 2021. godina          Temeljem članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18 i 110/18, 32/20) i članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 , 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20), te članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 13/11,… Nastavite čitati…

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Iloka za 2020. godinu

Dokumenti, izvještaji, akti...

Preuzmite izvješće: Izvješće MB o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu KLASA: 400-08/19-01/03 URBROJ: 2196/02-01-21-28 Ilok, 28. svibnja 2021. godina          Temeljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18 i 110/18, 32/20) i članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 , 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20), te članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 13/11,… Nastavite čitati…