Izvješće o ostvarivanju Programa sredstava ostvarenih zakupa, koncesija i prodaje

Preuzmite izvješće:

KLASA:320-02/20-01/15
URBROJ:2196/02-01-21-2
Ilok, 16. lipnja 2021. godina

Temeljem članka 49. st. 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18 i 115/18, 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 13/11, 04/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21), Gradonačelnica Grada Iloka dostavlja Gradskom vijeću Grada Iloka

IZVJEŠĆE o ostvarivanju Programa sredstava ostvarenih zakupa, koncesija i prodaje  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Članak 1.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine ostvaren je prihod od zakupa, koncesija i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu od 1.233.900,51 kn , kako slijedi:

 

  • zakup poljoprivrednog zemljišta …………….. 322.837,10 kuna
  • prodaja poljoprivrednog zemljišta ……………898.063,41 kuna
  • prihod od koncesije ……………………….  13.000,00 kuna

 

Članak 2.

Sredstva ostvarena od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske utrošena su na slijedeće projekte i aktivnosti:

  1. Uređenje ruralnog prostora, izgradnja i održavanjem ruralne infrastrukture

Za uređenje ruralnog prostora, izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture u 2020. godini uloženo je 1.233.900,51 kn,  kako slijedi:

Namjena Iznos /kn
Izgradnja i održavanje ruralne infrastrukture UKUPNO: 1.233.900,51
Za održavanje javne rasvjete 329.556,27
Za izgradnju parkirališta na katoličkom groblju 904.344,24

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmi dan od objave  u “Službenom glasniku”  Grada Iloka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.