Poziv na 1. izvanrednu e-sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/21-01/10
URBROJ: 2196/02-02-21-2
Ilok, 13. srpnja 2021. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

1. izvanrednu e-sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan 15. srpnja (četvrtak) 2021. god. u 20,00 sati

Sjednica će se održati elektroničkim putem.

Vijećnik se može izjasniti za svaku točku dnevnog reda dostavom obrasca glasanja putem maila tatjana.faletar@ilok.hr do 15. srpnja (četvrtak) 2021. god. u 20,00 sati. Vijećnik će se ubrojiti prilikom utvrđivanja kvoruma, a dani glas prilikom utvrđivanja rezultata za svaku pojedinu točku dnevnog reda.

Vijećnik koji nema tu mogućnost obvezan je dostaviti pisano izjašnjavanje na prijedlog akta do navedenog roka.

DNEVNI RED:

  1. Prijedlog za donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu
    Izvjestitelj: Đurđica Tilović
    Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

  2. Razno

Preuzmite dokument poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.