Postupak jednostavne nabave usluge obrazovanja i osposobljavanja žena pripadnica ranjivih skupina za potrebe projekta Zaželi

Ilustracija natječaji

KLASA: 406-09/21-01/28 URBROJ: 2196/02-01-21-1 U Iloku, 22. srpnja 2021. godine Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18, 19/19,4/20) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine Gradonačelnica Grada Iloka donosi: ODLUKU o početku postupka jednostavne nabave I. GRAD ILOK, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok, OIB: 83038408398, MB: 2576899, kao javni naručitelj, donosi pisanu odluku o imenovanju članova stručnog povjerenstva za provedbu postupka… Nastavite čitati…