Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka u 2021. godini

Ilustracija natječaji

Na temelju odredbe članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 31/18, 12/19, 21/19), članka 6., 7. i 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka” broj 2/21), Gradonačelnica Grada Iloka, objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka u 2021. godini I. Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka i… Nastavite čitati…