Odluka o novčanoj nagradi za dodjelu javnog priznanja – Plakete Grada Iloka

KLASA: 061-01/21-01/01
URBROJ: 2196/02-01-21-2
Ilok, 30. kolovoza 2021.

Temeljem članka 7. stavka 3. Odluke o javnim priznanjima Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 31/18, 12/19, 21/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21) Gradonačelnica Grada Iloka donosi

ODLUKU o novčanoj nagradi za dodjelu javnog priznanja – Plakete Grada Iloka

Članak 1.

Dobitniku Plakete Grada Iloka – javnog priznanja za životno djelo dodijelit će se novčana nagrada u iznosu od 3.000,00 kuna.

Članak 2.

            Nagrada iz članka 1. uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Iloka.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka.

Gradonačelnica:

Marina Budimir, dr. med.

 

 

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.