2. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik” Grada Iloka br. 2/20, 2/21) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan

17.  rujna (petak) 2021. god. u 20,00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025. Izvjestitelj: Mladen Markešić.
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Iloka unutar mjere 07 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 Izvjestitelj: Mladen Markešić.
 1. Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 4. lipnja 2021. godine
 1. Prijedlog za donošenje Pročišćenog teksta Statuta Grada Iloka Izvjestitelj: Željko Prskalo – Odbora za statut i poslovnik
 1. Prijedlog za donošenje Pročišćenog teksta Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka Izvjestitelj: Željko Prskalo – Odbora za statut i poslovnik
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmj eni Odluke o naknadi za rad vijećnika te radnih tijela Gradskog vijeća
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka
 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka
 1. Razno

Preuzmite dokument poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.