Odluka o dodjeli nagrade učenicima srednje škole s odličnim uspjehom

KLASA: 402-01/21-01/02
URBROJ: 2196/02-01-21-01
Ilok, 07. rujna 2021.                                 

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21) Gradonačelnica Grada Iloka donosi

ODLUKU o dodjeli nagrade učenicima srednje škole s odličnim uspjehom

Članak 1.

Učenici srednje škole s prebivalištem na područja Grada Iloka, čiji je prosjek ocjena u prethodnoj školskoj godini (srednje škole) bio 5.0, imaju pravo na novčanu nagradu u iznosu od 1.000,00 kn.

Članak 2.

Nagrada iz članka 1. uručit će se učenicima na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Iloka povodom Dana Grada.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Grada Iloka i oglasnoj ploči.

 

Gradonačelnica:

Marina Budimir, dr. med.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.