Odluka o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka na radno mjesto referent – komunalni redar

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 110-03/21-01/04 URBROJ: 2196/02-03/1-21-10 Ilok, 21. rujna 2021. godine Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka donosi ODLUKU o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka na radno mjesto referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica) Članak 1. Poništava se Javni natječaj Grada Iloka KLASA: 110-03/21-01/04 URBROJ:… Nastavite čitati…