Poziv na dostavu ponuda – Nabava i ugradnja opreme za dječja igrališta

Ilustracija natječaji

Opis predmeta nabave Predmet nabave je nabava  i ugradnja opreme za dječja igrališta CPV oznaka:  37535200-9 Oprema za dječja igrališta Opseg ili količina predmeta nabave Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana  u Prilogu I. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno… Nastavite čitati…