3. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/21-01/18
URBROJ: 2196/02-02-21 -1
Ilok, 08. listopada 2021. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik” Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan

12.  listopada (utorak) 2021. god. u 20,00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2

 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
  Zapisnik s 2. sjednice GV-a 17.9.21
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
 • Usvajanje dnevnog reda

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Zaključka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika/ prisega novog vijećnika Izvjestitelj: : predsjednik Mandatne komisije
 2. Prijedlog za donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka Izvjestitelj: predsjednik Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
 3. Prijedlog za donošenje Odluke o naknadi za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Iloka
  1. Izvjestitelj: predsjednica Gradskog vijeća
  2. Predlagatelj: predsjednica Gradskog vijeća
  3. Nacrt Odluke o naknadi za rad vijećnika te radnih tijela GV 2021
 4. Razno

Preuzmite dokument poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.