Trajni javni poziv fizičkim osobama građanima za podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera

KLASA: 351-02/21-01/02
URBROJ: 2196/02-01-21-2
Ilok, 20. rujna 2021. godine

Na temelju Odluke o objavi Javnog poziva fizičkim osobama građanima za podnošenje Zahtjeva za dodjelu kompostera KLASA: 351-02/21-01/02, URBROJ: 2196/02-01-21-1 od 17. rujna 2021. godine Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje 

Javni poziv fizičkim osobama građanima za podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera

I.     PREDMET JAVNOG POZIVA

Komposter zapremnine 350 litara

Komposter zapremnine 350 litara

Predmet javnog poziva (u tekstu: Poziv) je podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada, a s ciljem smanjenja ukupne količine proizvedenog otpada te ostvarenja ostalih ciljeva gospodarenja otpadom definiranih Planom gospodarenja otpadom Grada Iloka.

Javnim pozivom dodjeljuje se komposter zapremine 350 l, a ukupno je osigurano 500 kompostera.

Komposteri su proizvedeni od 100% polietilena. Pogodni su za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta. Konstrukcija kompostera omogućuje njegovu uporabu ljeti i zimi. Jednostavno se montiraju bez uporabe alata. Posuda kompostera nema dno (zbog kontakta sa zemljištem i pristupa mikroorganizama, crva i gujavica). Na svim bočnim stranama nalaze se otvori za vađenje komposta.

 

 

Ovim Javnim pozivom osigurano je ukupno:

– 500 kompostera zapremine 350 l

II. KORISNICI

Pravo na dodjelu kompostera imaju fizičke osobe građani (u tekstu: korisnici) koji podnesu zahtjev te kumulativno udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 1. Korisnici moraju imati prebivalište na području Grada Iloka (kao dokaz potrebno je dostaviti obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana od dana objave poziva, čime dokazuje prebivalište na području Grada Iloka).
 2. Korisnici moraju biti obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor na adresi prebivališta (podatak će biti podložan provjeri).
 3. Korisnik ne smije imati nepodmirene dospjele obveze prema Gradu Iloku i društvu Kom-Ilok d.o.o. (podatak će biti podložan provjeri).
 4. Korisnik raspolaže okućnicom za smještaj kompostera na adresi prebivališta (podatak će biti podložan provjeri).

 

III.    OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeće:

 1. Zahtjev za dodjelu kompostera (može se preuzeti na mrežnoj stranici Grada Iloka  https://www. ilok.hr (poveznica za zahtjev je na dnu ove objave) ili osobno u prostorijama Grada Iloka na adresi Trg Nikole Iločkog 13, Ilok) ispunjen, ispisan i potpisan.
 2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana od dana objave poziva.

IV.    DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

Komposteri se dodjeljuju korisnicima prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva (vrijeme podnošenja zahtjeva) do isteka svih raspoloživih kompostera.

Zahtjev za dodjelu kompostera dostavlja se na e mail: grad.ilok@ilok.hr s naznakom u predmetu maila „Prijava na javni poziv- komposteri“ ili osobno u prostorijama Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok.

Rok za dostavu Zahtjeva je do isteka svih raspoloživih kompostera.

 

V.       OBRADA ZAHTJEVA

Grad Ilok :

 1. Ima pravo provjeravati dokumentaciju i podatke iz zahtjeva,
 2. Neće razmatrati zahtjeve
  • koji nisu predmet Poziva ili su podneseni od osoba koji pozivom nisu određeni kao korisnici;
 1. Razmatra zahtjeve prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva s potpunom obveznom dokumentacijom
 2. Donosi u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva Odluku o dodjeli

Zahtjevi podneseni na Javni poziv nakon zatvaranja javnog poziva neće biti uključeni u  postupak dodjele te ih se neće razmatrati u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Napomena: Smatra se  da je  podnositelj zahtjeva, podnošenjem zahtjeva za dodjelu kompostera, a koji sadrži njegove osobne podatke, dao privolu  Gradu Iloku i društvu Kom-Ilok d.o.o. da sukladno Općoj  uredbi  o zaštiti podataka obrađuje i koristi osobne podatke navedene na zahtjevu isključivo u svrhu dodjele kompostera za kućno kompostiranje te da se Odluka o dodjeli kompostera koja sadrži osobne podatke objavi na službenoj internet stranici Grada Iloka.

VI. UVJETI KORIŠTENJA

Korisnici kojima se odobri dodjela kompostera dužni su:

 • prije preuzimanja kompostera potpisati izjavu o preuzimanju kompostera;
 • komposter osigurati od krađe na način da ga postave na neizloženo mjesto;
 • pristati na povremenu kontrolu načina korištenja i održavanja

Preuzmite dokument zahtjeva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.