Poziv na dostavu ponuda nabave usluga – najam opreme za mobilno klizalište

Opis predmeta nabave

Predmet nabave je : NAJAM OPREME ZA MOBILNO KLIZALIŠTE

CPV oznaka: 92330000

Opseg ili količina predmeta nabave

Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana  u Prilogu I. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio.

Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno troškovnika.

Troškovnik se nalazi u Prilogu I. ovog Poziva na dostavu ponuda. Troškovnik je potrebno ispuniti prema uputama iz ove točke Poziva na dostavu ponuda i uputi iz troškovnika i tako ispunjen troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio ponude.

Preuzmite dokument poziva i prilog:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.