Nabava usluga – Izrada projektne dokumentacije za stari grad u Šarengradu

Ilustracija natječaji

Opis predmeta nabave Predmet nabave je: Izrada projektne dokumentacije za stari grad u Šarengradu CPV oznaka: 71221000 Opseg ili količina predmeta nabave Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana  u Prilogu I. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno troškovnika. Troškovnik se… Nastavite čitati…

Obavijest o preuzimanju kompostera u reciklažnom dvorištu

Komposter 350 litara zaprenine

Temeljem objavljenog Javnog poziva fizičkim osobama građanima za podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera KLASA: 351-02/21-01/02 URBROJ: 2196/02-01-21-2 od 20. rujna 2021. godine dodjeljuju se komposteri zapremine 350 l građanima koji su ostvarili uvjete, a prema popisu u prilogu od red. br. 1 – 54. Pozivamo građane da preuzmu kompostere, koji se nalaze u  reciklažnom dvorištu Kom-Ilok d.o.o., u vremenu od: Ponedjeljak, srijeda i petak 07:00-15:00 sati Utorak i četvrtak 14:00-20:00 sati Subota 08:00-12:00 sati Odluku… Nastavite čitati…

Odluka o dodjeli kompostera za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada

Komposter 350 litara zaprenine

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/1 8, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik” Grad Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluku o dodjeli kompostera za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada Članak 1. Temeljem objavljenog Javnog poziva fizičkim osobama građanima za podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera KLASA: 351-02/21-01/02 URBROJ: 2196/02-01-21-2 od 20. rujna 2021. godine dodjeljuju se komposteri zaprem ine 350 1 građanima koji su ostvarili uvjete, a prema… Nastavite čitati…