Nabava usluga – Izrada projektne dokumentacije za stari grad u Šarengradu

Opis predmeta nabave

Predmet nabave je: Izrada projektne dokumentacije za stari grad u Šarengradu

CPV oznaka: 71221000

Opseg ili količina predmeta nabave

Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana  u Prilogu I. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio.

Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno troškovnika.

Troškovnik se nalazi u Prilogu II. ovog Poziva na dostavu ponuda. Troškovnik je potrebno ispuniti prema uputama iz ove točke Poziva na dostavu ponuda i uputi iz troškovnika i tako ispunjen troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio ponude.

Mjesto izvršenja:

Grad Ilok

Početak i rok izvršenja :

Razdoblje izvršenja  počinje potpisom ugovora , a rok za izvršenje je 60 dana.

Preuzmite dokument poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.