Obavijest o preuzimanju kompostera u reciklažnom dvorištu

Temeljem objavljenog Javnog poziva fizičkim osobama građanima za podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera KLASA: 351-02/21-01/02 URBROJ: 2196/02-01-21-2 od 20. rujna 2021. godine dodjeljuju se komposteri zapremine 350 l građanima koji su ostvarili uvjete, a prema popisu u prilogu od red. br. 1 – 54.

Pozivamo građane da preuzmu kompostere, koji se nalaze u  reciklažnom dvorištu Kom-Ilok d.o.o., u vremenu od:

Ponedjeljak, srijeda i petak 07:00-15:00 sati
Utorak i četvrtak 14:00-20:00 sati
Subota 08:00-12:00 sati

Odluku o dodjeli možete pronaći na slijedećoj poveznici – https://www.ilok.hr/2021/11/02/odluka-o-dodjeli-kompostera-za-kompostiranje-biorazgradivog-komunalnog-otpada/

Preuzmite Popis za dodjelu kompostera:

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.