Nabava roba – Opskrba električnom energijom 2022.godine

Ilustracija natječaji

Opis predmeta nabave Predmet nabave je opskrba električnom energijom 2022.godine CPV oznaka:   09310000 Opseg ili količina predmeta nabave Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana  u Prilogu I. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno troškovnika. Troškovnik se nalazi u Prilogu II…. Nastavite čitati…