4. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Zidine grada Iloka

KLASA: 023-01/21-01/23 URBROJ: 2196/02-02-21-2 Ilok, 08. prosinca 2021. godine Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik” Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva: 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 16. prosinca (četvrtak) 2021. god. u 9:00 sati Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2… Nastavite čitati…