4. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/21-01/23
URBROJ: 2196/02-02-21-2
Ilok, 08. prosinca 2021. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik” Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan

16. prosinca (četvrtak) 2021. god. u 9:00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Mandatne komisije
 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statut i poslovnik
 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2021./2022. godini
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2022. godinu
 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok
 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o razješenju v.d. ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ilok
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda iz godine
 1. Prijedlog za donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Iloka za godinu (01.01.-30.06.2021.)
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o proglašenju sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja s javnih površina te njihovo zbrinjavanje komunalnom djelatnošću od interesa za Grad Ilok
 1. Prijedlog Odluke o donošenju Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Iloka za 2022. godinu Izvjestitelj: Ivana Arambašić
 1. Razno

Preuzmite dokument poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.