Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći umirovljenicima

KLASA: 402-08/21-01/117
URBROJ: 2196/02-01-21-394
Ilok, 15. prosinca 2021.

Temeljem članka 32. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA: 400-01/20-01/03 URBROJ: 2196/02-02-20-4 od 28. svibnja 2020. god. (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20), Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića KLASA: 402-08/21-01/117 URBROJ: 2196/02-01-21-1 od 09. studenoga 2021., Odluke o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića KLASA: 402-08/21-01/117 URBROJ: 2196/02-01-21-241 od 26. studenoga 2021., Odluke o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića KLASA: 402-08/21-01/117, URBROJ: 2196/02-01-21-393 od 14. Prosinca 2021. godine, Zapisnika Povjerenstva za provedbu postupka KLASA: 402-08/21-01/117, URBROJ: 2196/02-03-21-392 od 14. prosinca 2021. i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi 

ODLUKU o dodjeli jednokratne novčane pomoći umirovljenicima

Članak 1.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića ostvaruje 346 umirovljenika.

Članak 2.

Popis osoba iz članka 1. je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Grada Iloka.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.