5. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/21-01/24
URBROJ: 2196/02-02-21-2
Ilok, 16. prosinca 2021. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik” Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 22. prosinca (srijeda) 2021. god. u 17:00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 2. Prijedlog za donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 3. Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini
 4. Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2022. godinu
 5. Prijedlog za donošenje Plana utroška sredstava ostvarenih od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na potpomognutom području za Grad Ilok u 2022. godini
 6. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u kulturi i religiji Grada Iloka za 2022. godinu
 7. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Iloka za 2022. godinu
 8. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022. godinu
 9. Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
 10. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2022. godinu
 11. Prijedlog za donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Iloka u 2021. godini
 12. Prijedlog za donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Iloka za 2022. godinu
 13. Prijedlog za donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Iloka za 2022. — 2026. godine
 14. Prijedlog za donošenje Plana Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu i projekciju proračuna za 2023. i 2024. godinu
 15. Prijedlog za donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu
 16. Prijedlog za donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka
  • Izvjestitelj: Ivana Arambašić
  • Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.
 17. Razno

Preuzmite dokument poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.