NABAVA USLUGE: Održavanje javne rasvjete za 2022. i 2023. godinu

Ilustracija natječaji

Evidencijski broj nabave EJN –17/2021 – Održavanje javne rasvjete za 2022. i 2023. godinu Sukob interesa Sukladno članku 3. Odluke o jednostavnoj nabavi odnosno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, dalje u tekstu ZJN 2016), a vezano za odredbe članka 76. i 77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj je u sukobu interesa:      za osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016. (čelnik tijela): OPG Marina Budimir, Stjepana Radića 66,… Nastavite čitati…