Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti viši stručni suradnik za poljoprivredu, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

KLASA: 110-03/21-01/09
URBROJ: 2196/02-03-21-7
Ilok, 23. prosinca 2021. godine

Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za poljoprivredu, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša od 29. studenoga 2021. godine, KLASA: 110-03/21-01/09, URBROJ: 2196/02-03-21-1 koji je objavljen u Narodnim novinama,  te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva, povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Viši stručni suradnik za poljoprivredu, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

Za kandidate prijavljene na natječaj za prijam čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.

POPIS OSOBA KOJE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA:

  1. Ljerka Bukvić, Kralja Tomislava 83, Ilok.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se 04. siječnja 2022. god. u 9,00 sati u Centru kompetencija, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok. Izvori za provedbu testiranja nalaze se na web stranici Grada Iloka.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju. Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa će nakon testiranja istog dana provesti intervju.

Preuzimite dokument poziva:

Rang lista kandidata:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.