Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2021./2022.

Ilustracija natječaji

KLASA: 604-01/21-01/01 URBROJ: 2196/02-01-21-10 Ilok, 28. prosinca 2021. godine Grad Ilok, temeljem članka 3., 4. i 5. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2021./2022. godini KLASA: 604-01/21-01/01, UR.BROJ: 2196/02-02-21-9 od 16. prosinca 2021. godine, objavljuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2021./2022. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji: su državljani Republike Hrvatske… Nastavite čitati…